Productiestijging van 25 procent

Productiestijging van 25 procent

Medewerkers van verschillende komaf

Naast het personeel met een vast contract werkt Den Berk veel met seizoenarbeiders van verschillende komaf.
Deze arbeiders mogen een maximaal aantal dagen werken in de tuinbouwsector.
Dit is in België opgelegd door de overheid. Vanwege deze wetgeving en de piekperioden in de sector werken er dan ook al snel heel wat verschillende medewerkers, die iedere keer opnieuw moeten worden opgeleid.

Bij Den Berk wordt met vele soorten tomaten gewerkt. Deze variëren stuk voor stuk in grootte en gewicht.
In de praktijk kwam dan ook snel naar voren dat het door de medewerkers als lastig werd ervaren om tot het juiste gewicht te tellen bij het wisselen tussen de producten. Den Berk werkte voorheen met weegschalen zonder software en LED bar. Foutieve wegingen moesten dan ook op het blote oog worden geconstateerd.
Ook kostte het Den Berk al gauw 2 weken om nieuwe medewerkers op te leiden tot medewerkers van goed niveau die snel en nauwkeurig konden afwegen.

Stijn Matthé, Hoofd lijn- en productmanager

“ Door een overstap naar de DTS-V en datamanager hebben wij een productiestijging van 25% met hetzelfde personeel kunnen realiseren ”

Snel goed getrainde medewerkers

den_berk_afbeelding_1.pngEenvoud is een begrip dat centraal moest staan bij de nieuwe productielijnen van Den Berk. De unieke intuïtieve LED bar sloot dan ook goed aan bij de wensen en behoeften. Samen met de directie is gekeken naar de juiste invulling voor drie geheel nieuwe productielijnen met een gekoppeld softwareprogramma, voor het uitlezen van de weeggegevens van iedere DTS-V.
Na installatie is de gebruiksvriendelijkheid en de eenvoud van de DTS-V direct
tot zijn recht gekomen. Waar voorheen een langdurige uitleg nodig was, kunnen medewerkers na slechts een korte uitleg van een half uur direct beginnen met afwegen.

Ook wanneer er van product wordt gewisseld, hoeven de medewerkers slechts de indicatie op de LED bar te volgen. “Medewerkers die het systeem snel begrijpen en graag willen hebben nu ongeveer 5 dagen nodig om een goed niveau van afwegen te bereiken. De tijdsduur om een medewerker op te leiden tot een goed niveau is door het gebruik van de DTS-V gehalveerd."
Ook geven medewerkers van Den Berk aan dat door de overstap naar de DTS-V
veel sneller en nauwkeuriger afgewogen kan worden met hetzelfde aantal personeel.
"We kunnen veel meer verpakkingen dan voorheen inpakken.
Als ik het vergelijk met onze oude lijn weegschalen, dan zie ik toch wel een stijging in productie van 25 procent.”

Meer informatie over deze weegoplossing?
Roel adviseert u graag!

Bel of mail gerust voor meer informatie.
Wij helpen u graag de weegoplossing te implementeren in uw weegproces.

Telefoon: 0252-532436

Download & print PDF

Als een dynamische tomatenkwekerij draagt Den Berk begrippen als: innovatie, duurzaamheid en kwaliteit hoog in het vaandel.
Naast een eigen kweek van tomaten bezit Den Berk een eigen verpakkingsloods.
Het prachtige bedrijf is dan ook continue bezig met haar productieproces te innoveren. Zo is Den Berk één van de eerste pioniers in de Belgische tuinbouwwereld met een duurzame  investering in antireflectie en diffuus glas.

Bekijk ook deze case studies: