Schenkeveld Tomaten kiest opnieuw voor LRE

Schenkeveld Tomaten kiest opnieuw voor LRE

Schenkeveld, een toonaangevende teler en verpakker van trostomaten met vestigingen in: Schipluiden, Den Hoorn en de Lier opent haar nieuwste vestiging Schenkeveld Schiphol.

Voor LRE Weegtechniek begon de samenwerking met Schenkeveld in 2011 waarbij destijds 11 weegplekken van onze DTS III serie zijn geleverd aan locatie II te Den Hoorn en aan Schenkeveld Schipluiden.

De DTS serie werd ondertussen door ontwikkelt. In 2014 werd de DTS-IV gelanceerd. Een uniek weegsysteem met innovatieve LED bar. Hetzelfde jaar had LRE Weegtechniek het genoegen om Schenkeveld I, locatie de Lier te voorzien van de nieuwste DTS serie.

Na het openen van de nieuwste locatie Schenkeveld Schiphol heeft LRE Weegtechniek het genoegen ook deze locatie te voorzien van haar innovatie DTS-V weegoplossing. 
De eerste 5 weegplekken zijn inmiddels geïnstalleerd, voorzien van de nieuwste functionaliteiten, zoals de smiley functie. Een gekleurde smiley op het display van de weegschaal geeft aan of er wordt voldaan aan een vooraf ingestelde normering. Hierbij wordt de smiley periodiek aangepast op basis van een gemiddeld aantal verpakkingen per uur.

Met de extra locatie speelt Schenkeveld in op de groei die het bedrijf heeft doorgemaakt de afgelopen jaren. We zijn erg blij met de samenwerking tussen Schenkeveld en LRE Weegtechniek. Deze nieuwe weeglijn heeft een groot potentieel voor ons om onze tomaten in de meeste efficiënte mogelijke manier te verpakken. We merken door het gebruik van de DTS serie dat medewerkers snel zijn ingewerkt en nauwkeuriger afwegen. 

Roel Borgman, directeur LRE Weegtechniek, is eveneens verheugd.
We zijn erg trots op onze samenwerking met Schenkeveld. We wensen Schenkeveld veel succes met haar nieuwe productielijn bij Schenkeveld Schiphol. LRE Weegtechniek kijkt er naar uit om ook de komende jaren Schenkeveld te ondersteunen.

Schenkeveld tomatoes chooses LRE again

Schenkeveld, a leading grower and packer of tomatoes with locations in: Schipluiden, Den Hoorn and de Lier opens its newest establishment: Schenkeveld Schiphol.

LRE Innovating Weighing Solutions started her cooperation with Schenkeveld in 2011. LRE had the possibility to install 11 weighing places of her DTS III serie at the locations in Den Hoorn and Schipluiden.

In the meantime LRE developed the DTS Serie. In 2014 the DTS-IV was launched. A unique weighing system with a innovative LED bar. The same year, LRE Innovating Weighing Solutions was pleasured to install the latest DTS Series at Schenkeveld location I.

Recently Schenkeveld opened her latest establishment at Schiphol. LRE was pleased to install her latest DTS-V innovated weighing solution. The first 5 weighing places have been installed now, equipped with the latest features, such as the smiley function. A colored smiley on the display of the scale indicates whether compliance with a preset standards. The smiley is periodically adjusted based on an average number of packaging per hour.

With the latest location, Schenkeveld responds on the growth that the company has gone through the past few years. We are very pleased with the cooperation between Schenkeveld and LRE. This new line has great potential for us to weigh our tomatoes in the most efficient way possible. We’ve noticed by using the DTS series that employees are quickly trained and weigh more accurate.

Roel Borgman, Director of LRE, is also pleased. 
We are very proud of our collaboration with Schenkeveld. We wish the employees of Schenkeveld success with their new production line at Schenkeveld Schiphol. LRE is looking forward to support Schenkeveld in the coming years.