Project HAVO kortgesloten

Project HAVO kortgesloten

Door te wegen onder E-teken, is het bij HAVO toegestaan om te wegen op een gemiddeld gewicht over een algehele batch. Hierbij wordt ieder product 100% gecontroleerd op gewicht door een dynamische checkweger. De balansen zullen worden gekoppeld aan een uniek, E-teken softwaremodule. Op de balansen zullen periodiek steekproeven worden uitgevoerd. Gedurende een steekproef zal worden bepaald of het gemiddeld gewicht van de producten binnen de E-teken wetgeving valt.

Het team van LRE wenst HAVO veel succes met haar nieuwe weeg- en softwareoplossingen. We kijken dan ook met veel trots vooruit naar een verdere samenwerking de komende jaren.

Foto van links naar rechts: Job Doppenberg (HAVO) & Jan Hoek (Sales LRE) 

English Translation:

We are happy to announce that the deal with our customer HAVO is closed last week. This unique project contains 4 dynamic checkweighers and 8 balances with a high accurancy to weigh and control various products as: paint, glue and plastic product under e-mark verification. 

By weighing under e-mark certification, the company is allowed to weigh on an average weight over a specific batch. Every product is 100% checked by a dynamic checkweigher. The balances are linked to our unique e-mark software and are used to perform samples. During a periodic sample, the software will be determined whether the range product falls within the permitted e-sign legislation. 

LRE wishes HAVO success with their new weighing solutions and software. We look forward to further cooperation in the future

From left to right: Job Doppenberg (HAVO) & Jan Hoek (Sales LRE) 

Roel beantwoordt al je vragen over dit product!

Bel of mail voor meer informatie over dit product en de service die LRE kan bieden.

Telefoon: 0252-532436